Hjem Prosjektering Grunnarbeider Utvendig oppsett Invendige arbeider Slettefjell i bilder
 

LENKER:

Fra hytteområdet:

Ulvhild hyttefelt - Salgssider for hyttefeltet.

Rogers hytteside - Fra en av nabo tomtene.

Området Slettefjell/Beitostølen:

Skisporet.no - Beitostølen

Slettefjell løypelag

Leverandører:

Tømrermester
Haldor Ødegård
  - Oppsett av hytte og grunnarbeider.

Familiehytta - Leverandør av byggesettet.

Ryfoss betong - Leverandør av betong til såla.

Nordtorp grustak - Leverandør av steinmasser.

Haugrud maskin - Utførte brønnboring

Maxbo på Fagernes - Diverse byggvarer og verktøy.

 

D-dag for egeninnsats på tomta

Planering, vei og avløp

Før vi kunne starte vår egeninnsats hadde graveren vært inne å fjernet jord og annen masse som ble erstattet med stabiliserende masse (alt fra store steiner opp til finere pukk og grus) lagt ned drenering og avløpsrør og planert ut tomta så den kunne tjent som en utendørs håndballbane smiley. Plassering av de fire ytre "fiktive" hytte hjørnene var avmerket (de fire ytterhjørnene som danner det m inste rektangelet rundt den planlagte hytta). Oppmåling ble foretatt av kommunen tidligere i tillegg til høyden i terrrenget.

Med dette på plass var turen kommet til oss

Matrial leveranset til såla ankommer (Sundolitt).

Det er ikke til å fornekte. Alt virker litt voldsomt og selv føler man seg litt litt liten der man står på en "grusplass" og ser bilen med grunnmursmaterialer ankomme. Foran deg har du en diger arbeidsoppgave, kjenner på usikkerheten og begynner nesten å tvile på om det er mulig å gjennomføre.

Sundolitt bil ankommer tomta
Det er imponerende å se hvordan sjåføren rygger den svære bilen med henger ned på tomta med den største selvfølge.

Men, så tar du deg i det biter tennene sammen å går på oppgaven. Mye skal kan bare gjøres, noe må planlegges nøye og det meste må læres. Det er utrolig hva som kan utrettes når du bare har bestemt deg for at det skal gå smiley.

Lessing av Sundolitt elementer og isolasjon
"Svoger" Rune i full gang med å løfte av L-elementer av bilen.

Det var godt å ha gode medhjelpere å venner til å hjelpe seg med å lesse av lasset med grunnmurs matriell.

 

Andre bil (nå fra MAXBO på Fagernes) ankommer

Lessing av armering
Armeringsnett er tunge og uhåndterlige. Det gjelder å ha planlagt hvor de bør plasseres på forhånd slik at de ikke er for langt unna og/eller i veien for en i det senere arbeidet.

Så er materialene er ferdig lesset  og:

D-DAGen er kommet for vår egen-innsats. yes

 

Send oss gjerne en kommentarer via .